is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spuitwater wordt met vermenging van koolzuur gemaakt, is zeer frisch en aangenaam, doch zijn overvloedig en herhaald gebruik verlamt de werking der maagsappen.

Met het sap van sommige vruchten, als citroenen, aalbessen, frambozen, granaatappels te mengen bij suiker en water, kan men uitnemend frissche koeldranken of limonaden bekomen, doch zij lesschen den dorst en verfrisschen eindelijk minder dan gewoon, zuiver water. Zelfs in ontstekende ziekten, uitgenomen in keelziekten, verlaat men dra citroenwater en alle andere limonaden om tot natuurlijk water terug te keeren.

Melk is ook een natuurlijke drank, die sterk voedt en tevens verkoelt, de borst versterkt, frischheid en malschheid aan de huid geeft, de driften bedaart en den slaap begunstigt. Dat melk als brandig aanzien wordt door zekere personen, is toe te schrijven aan een diep ingeworteld vooroordeel. Men wachte zich melk te drinken onmiddellijk vóór of na het nemen van zure vruchten, want dat doet ze stremmen en kan erge ongesteldheid, ja zelfs een schielijken dood veroorzaken; wij hebben het tienjarig zoontje van een leeraar bij het athenseum te Hasselt in doodsgevaar zien verkeeren na het drinken van een groot glas melk, omdat het eenige oogenblikken te voren eene aanzienlijke hoeveelheid blauwe boschbeziën geëten had.

Dewijl de mensch zonder goed drinkbaar water niet kan leven, willen wij dit hoofdstuk niet sluiten zonder eerst aan te duiden hoe men slecht, onzuiver en ongezond water desnoods zuiveren en verbeteren kan.

Leeraar Bunge zegt: « Als men het duizendste deel van den tijd, de moeite en de krachtverspilling, thans aan het