is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het algemeen drinkt men rivier- of putwater; daarom is het volstrekt noodig, dat iedereen wete hoe men onzuiver of ten minste verdacht water voor de gezondheid desnoods onschadelijk maken kan.

Twee middelen liggen daartoe voor handen: het koken en het filtreeren of klenzen.

Het water koken is een gemakkelijk middel om het te zuiveren en alle hinderlijke kiemen te vernietigen, daardoor doodt men de microben of bacteriën, de voortzetters van besmettelijke ziekten, want deze microscopische levende wezens kunnen geene aanhoudende temperatuur van 100° C of van kokend water verdragen. Gekookt water is minder verteerbaar en zeer fleps, wijl het zijn koolzuur verloren heeft; hieraan verhelpt men eenigszins door het hevig te bewegen of herhaaldelijk over te gieten.

Min of meer bedorven en onrein water maakt men ook beter met te zijgen of te klenzen door poreuze steenen, eerst-gebakken porselein, houtskool, zand, vezelsteen of amiant, enz.

In den handel treft men allerlei doorzijgers of filters aan; de meest gezochte zijn die van Maignen (Parijs) en van Chamberland (stelsel Pasteur).

Heeft men geen doorzijger bij de hand, dan duwe men eene spons in den trechter; op die spons strooie men eene laag zand en daarop giete men het water.