is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze brandewijn en cognac niet gemaakt. Hij wordt benuttigd in genees-, heel- en scheikunde.

Doch de winstzuchtige nijverheid heeft de wetenschap ter hulpe geroepen; zij heeft den wijnalcool scheikundig ontleed, en bevonden dat hij voor de groote helft uit koolstof, voor een goed derde uit zuurstof en voor de rest uit waterstof bestaat. Dan heeft ze een vocht samengesteld, waarin de drie voornoemde grondstoffen in vermelde evenredigheid voorkomen, een vocht, dat veel minder moest kosten dan de zuivere wijnalcool.

En nu heeft de nijveraar gestudeerd, gezwoegd: hij heeft het druivenmoer, de heffe van peren- en appelmost, van aal- en steekbeziën, van allerlei fruit gedistilleerd, verwerkt, en er alcool uit getrokken.

Hij heeft suikerbevattende gewassen, als beetwortels, suikerriet, aardperen, pruimen, kersen bewerkt, en alcool gevonden.

Hij heeft tarwe, rogge, gerst, spelt, haver, Turksch koren, dari, aardappelen en andere meelbevattende grondstoffen in zijne stokerijen gebracht, ze tot suiker vervormd, ze gedistilleerd, en er alcool uit getrokken.

Hij trekt alcool, evenals azijn, uit zekere houtsoorten, zelfs uit walgelijke lompen en turf.

Ziehier wat er te lezen staat in het werk van Dr Bergeret, Over het misbruik der alcoolische dranken: « Men verhaalt dat een Schot, die te Chicago woont, alcool vervaardigt met stadsmest, verrotte zelfstandigheden zonder naam, rotte ratten en andere walgelijke dingen. Al deze afval wordt gekookt om eene aanzienlijke hoeveelheid vet te bekomen; de rest wordt gedistilleerd en verschaft eenen

Het Alcoolisme. 5-