is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staartsmaak of staartalcool genoemd (propylische, amylische, butylische alcool, ether, zemelenolie, enz.) Kopen staarlsmaak moeten verwijderd en de opbrengst van het midden der rectificatie, hartalcool of alcool van goeden smaak moet alleen behouden blijven; deze alcool van goeden smaak vermeerdert in hoeveelheid volgens de distilleeringen elkander opvolgen en hij alleen verdient den naam van zuiveren alcool (ethylischen alcool), alhoewel die zuiverheid nimmer volmaakt is.

Wij achten den alcool, het hoofdbestanddeel der gestookte dranken, genoegzaam gekend om de beschrijving der verschillige soorten van sterke of alcoolische dranken te beginnen. Doch om den geest na al die volstrekt noodige wetenschappelijke uitleggingen wat te verfrisschen, kunnen wij wel eens nagaan wat het eenvoudige volk, wat de volksoverleveringen van den alcool zeggen.

La Fontaine (1621-1695) en Florian (1755-1794), twee voortreffelijke fabeldichters van Frankrijk, doen in hunne onsterfelijke gewrochten den duivel optreden, als zij van onmatigheid en sterken drank gewagen.

Een Italiaansch spreekwoord noemt den alcool « varkensbloed en Satansbloed. »

De Dietsche, Waalsche en Vlaamsche folkloristen disschen ons oude sagen en legenden over de onmatigheid op, waarin de alcoolduivel zijne helsche rol speelt.

Hendrik Conscience (1812-1883), de uitmuntende Vlaamsche romanschrijver, wijdt een zijner eerste werken, De Uitvinding des duivels, aan de beschrijving der onheilen, door de alcoolische dranken teweeg gebracht.