is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe meen'ge moord is er gedaan....

Hoe menig dievenstuk begaan,

Dat nimmer waar' bedreven,

Wanneer het mateloos gebruik Der duivelsche jeneverkruik Ware onbekend gebleven!

Hoe meen'ge ligt er levenslang Geboeid in 't somber staatsgevang,

Die zijne wanbedrijven,

Waardoor hij in den rampkuil zonk,

Aan den jenever, dien hij dronk,

Eilaas! heeft toe te schrijven !

Ik ken zoo menig huisgezin,

Dat, met een burgerlijk gewin,

Zou brood in vreê genieten,

En waar thans de jeneverzucht Doet twist en armoê, hare vrucht,

Steeds dieper wortels schieten.

Neen bier, dat is een echte drank!

Dat maakt het lichaam nimmer krank,

En houdt den geest in teugel:

Drink faro, diesters, gersten, eeef....

En krijgt ge daarvan al een schreef,

Waar Noë zelf niet vrij van bleef,

Dat kan nog door den beugel.

Keer, keer terug, die zulks nog kan:

Sla den jenever in den ban;

Trek voordeel uit mijn lessen,

Zoo niet zijt ge een verloren gast:

Maak staat, dat de jenever vast De Duivel is op flesschen.

In Rusland zelfs kent het volk, dat overal zijne geheimste gedachten getrouwelijk en ongekunsteld in zijne sagen te kennen geeft, aan den alcool eenen helschen oorsprong toe. Ziehier wat ons daarover een beroemd schrijver, Leo Tolstgï, mededeelt: