is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overste der duivels was verrukt.

— « Gij hebt inderdaad een bewonderensweerdigen drank uitgevonden, » zegde hij. « Maar leg mij toch eens de vervaardiging der vloeistof uit. Eerst hebt ge zeker vossenbloed genomen — (de boeren werden er listig en valsch door als vossen), — toen wolvenbloed, — (zij huilden als wreede wolven), — toen varkensbloed, — (zij werden het zwijn gelijk).

— « Neen, neen, » antwoordde het duivelken, « zóó heb ik den drank niet bereid; ik heb slechts alcool genomen: het beestenbloed zat hun reeds in de aderen, ik heb het slechts moeten prikkelen. »

En Satan en zijn knecht lachten dat de helsche vuren er van opflikkerden. »

*

Men ziet dat de hedendaagsche schrijvers het hoegenaamd niet eens zijn met de alchimisten der middeleeuwen en dat ten rechte de godendrank van vroeger thans als de beste en trouwste trawant van den aartsvijand des menschdoms geboekt staat.

En toch, helaas! worden er duizenden onverbeterlijke offeraars van den modernen Bacchus te allen kant aangetroffen. 't Is dat men geen juist besef heeft der loosheid van den ergsten vijand onzer samenleving, dat de verleiding groot en sterk en het menschelijk karakter zeer zwak en weifelend is.

Soorten van gestookte of sterke dranken

't Ware eene onmogelijke zaak de volledige lijst op te stellen der gedistilleerde dranken, die bestemd zijn om