is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spartanen aan de jongelieden niet vertoonen; dat waren ten minste nog dronken mannen!

Ziehier wat er te lezen stond in het nr van den 29 Juli 1896 der dagbladen van Brussel:

« Verleden Zondag is eene vrouw van Wattrelos in het kanaal van Spierre gesprongen, ten gevolge van huiselijken twist en drankmisbruik.

Haar lijk is twee uren later opgehaald. »

« Eene vrouw van Marcinelle is in bedronken toestand in eene opene straatriool gevallen, welke voor de gemeente eene wezenlijke verpesting is. De rampzalige is langzaam in de modder gezonken en gisteren morgen, omtrent 3 uren, vond men haar daarin versmacht. »

« De bareelwachter van den Antwerpschen steenweg, te Brussel, bemerkte Dinsdag 's morgens op de spoorbaan eenen persoon, die zich ontkleedde en het inzicht liet blijken van zich onder den eerstvolgenden trein te werpen; horloge en geldbeurs had hij reeds verre van zich geworpen. Met behulp van twee politieagenten, gelukte hij, na veel moeite, dit wonderlijk personage aan te houden, dat naar het politie-commissariaat van de Masuistraat geleid werd. Door dokter Dasciie onderzocht, bleek deze persoon door alcooldolheid aangedaan te zijn en werd voorloopig in het S'-Jansgasthuis opgesloten, 't Is een genaamde G., Eugeen, woonachtig te B. en student in de Hoogeschool. »

" Maandag voormiddag droeg men den smoordronken Jan Michel, sjouwer, wonende op de Rapenstraat, naar Sint-Pietersgasthuis. Twee uren daarna bezweek hij aan eenen aanval van zuiperswaanzin, delirium tremens; hij laat drie jonge weezen achter. »