is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•» hospitalen en in de ontledingszalen, dan zoudt gij vervuld » zijn met schrik en walg voor den alcool! Voor mij is » de alcool een vergif, een groot vergif, het grootste » vergif! (1)

"Welke lichaamsdeelen worden door dat alcoolvergif vooral aangetast? De maag, de lever, de nieren, de pancreas, het hart, het bloed zelfs, de longen, het zenuwgestel, de hersens, al onze zintuigen.

Doch alvorens die verwoestingen op elk dezer lichaamsdeelen na te gaan, moeten wij eerst uitleggen hoe de alcool er mede in aanraking komt.

Om zijne werking uit te oefenen, moet de alcool opgeslorpt worden, of wel zou men hem door rechtstreeksche inspuitingen met het bloed moeten mengen. In dit laatste geval ontwikkelen zich de algemeene uitwerksels met eene groote raschheid, waaruit men besloten heeft dat ■de dronkenschap niet veroorzaakt wordt door de werking van den alcool op de zenuwen der opslorpingsvlakte, de maag, bij voorbeeld, maar wel door zijne vermenging met het bloed.

Alcool kan opgeslorpt worden op kunstmatige en natuurlijke wijze; de eerste wijze is van het gebied der heelkunde en der wetenschappelijke proefnemingen; zij geschiedt bij inspuitingen en bij de behandeling der uitwendige verwondingen.

(1) Dr Ed. Bouqüé, van de Gentsche Hoogeschool, op de vergadering van den Belgische Matiyheidsbond, te Brussel, den 13 Maart 1892.