is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziehier eene statistiek van Dr Chauffard, die wel van pas komt bij studenten:

Getal Gevallen

van Proportie

drinkers cirrhosis

Gealcooliseerden van buiten de stad 286 3 -8V

Gealcooliseerden der stad,

hebbende geen zittend

beroep 244 7 jj

Gealcooliseerden met zittend

beroep 75 3

Uit deze cijfers moet men het gevolg trekken, dat hoe minder de drinker lichamelijke oefening neemt, hoe minder hij het vergif kwijt geraakt en hoe rapper en heviger dit op hem werkt. Dit verklaart ons dan ook op redelijkerwijze dan de voorgewende onschadelijkheid der dorpsdranken, hoe het komt dat men het alcoolisme en zijnen nasleep van leverkwalen betrekkelijk weinig op den buiten aantreft. Ten andere, men wete wel, zegt Dr Lancereaux, de wijn is de gewone oorzaak der alcoolische cirrhosis, — en wijn wordt veel in steden, weinig op het dorp gedronken. (1)

De leverontsteking, de leveruitzetting, de galsteen, de suikerziekte, doch vooral de vetlever worden bij gealcooliseerden aangetroffen.

Op dertien personen, bezweken aan het delirium tremens of zuiperswaanzin, vond ik er zes met de - vetlever en

(l) Voor verdere uitleggingen over de cirrhosis verwijzen wij naar Emile Guiter: Des cirrhoses mixtes en naar Dieulafoy: Pathologie interne, T. II.