is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezonde nier. \ n. Nier van den dronkaard.

De drinkers van aangelengden alcool, cider, Munchener bier, zullen eerder sterven aan de kwaal van Bright, het is te zeggen aan lendenkwetsingen, veroorzaakt door den bovenmatigen arbeid, die aan de wateringsorganen opgelegd wordt.

't Zijn niet altijd de jeneverdrinkers, maar de bier-, cider- en wijndrinkers, die hunne nieren bederven. De alcoo! dringt in de nieren en wordt alras uitgeworpen, doch bij de herhaalde opwekking en werking van dit orgaan, ontsteekt het weefsel der nieren; de kleur verandert ; er doen zich korrelachtige vetontaardingen voor, die eene uitzetting teweegbrengen, of wel de nierverlamming (néphroplégie) veroorzaken.

« Het graveel, de nier- en blaassteen, de vetachtige ontaarding worden door drankmisbruik veel voortgebracht. » (1)

(l) Delaunois: Les maux du buveur.