is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als gij een manspersoon aantreft, die op het ziekebed ligt met gezwollen voeten, beenen, buik en borst; als de zieke eene eiwitstof - bevattende urine loost, dan is hij, ten gevolge van jenevermisbruik, door albuminurie aangetast; hij zal door den overlast van water verstikken of te midden van hevige stuiptrekkingen bezwijken.

Wel, « de albuminurie treft men bij de alcooldrinkers schier zooveel aan als de dronkaardslever. » (1)

D1' Brigiit, die deze ziekte vooral bestudeerde, verklaart dat geene kwaal onder de dronkaards meer slachtoffers maakt dan de albuminurie.

« Door eene strekking om te veel blaaswaterzuur voort te brengen, welke ophooping noodzakelijk het flerecijn medebrengt of het graveel, zoo dikwijls gevolgd van den niersteen, veranderen de ongelukkige alcooldrinkers hun leven in eene afgrijselijke marteling. » (2)

De Longen en de Ademhalingsorganen

Het binnenlijf is in twee groote afdeelingen verdeeld, verdiepingswijze geplaatst, de eene op de andere: de borst en het onderlijf. Dat zijn twee wel onderscheidene vertrekken, elk met hunne bijzondere soort van huurders. In het eerste verblijven het hart en de longen; in het laatste de maag, de ingewanden en alles wat tot de .spijsvertering medewerkt. Deze twee verdiepingen en vertrekken zijn als die onzer woningen gescheiden door eene soort van vloer, die een weinig boven de maagholte gelegen is.

(1) Niemeyer: Pathologie interne, bl. 18.

(2) Uitspraak der Geneeskundige Academie van Parijs.