is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaat XXIII Deel der hersenen van den gezonden mensch

Plaat XXIV

Toestand der aderen in de hersenen van den dronkaard

De hersenen zijn van al de organen — dit weet elke drinker — degene, die het hevigst den invloed des alcools ondervinden. Maar de proefnemingen, op levende dieren gedaan, hebben daarenboven bewezen dat het zenuwweefsel de grootste evenredigheid alcool opneemt en behoudt.

Door de kleine bloedvaten met het brein in aanraking gebracht, prikkelt de alcool de werkzaamheid van dit voornaam lichaamsdeel; deze overdrevenheid, waarvan de graad in verhouding is met de hoeveelheid ingezwolgen alcool, vertoont zich in al de afwisselende verschijnsels der beschonkenheid, eerst door eene vroolijke, schier altijd vriendelijke vervoering, waarop een eindeloos gekazel volgt, dat zich kenmerkt door zijne strekking om altoos