is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zachtaardigste, de braafste mensch, eens door den alcool aangezweept, wordt, bij gelegenheid, twistziek of grootspreker: vandaar soms bloedige vechtpartijen of gevaarlijke kunsttoeren.

Dezelfde oorzaak vergroot ook aanmerkelijk de gevaren, welke aan zekere toestanden eigen zijn; welke men door behendigheid en koel gemoed gemakkelijk vermijdt of overmeestert, maar waarvan iemand het slachtoffer wordt als de drank hem onvoorzichtig, zwak of onbehendig gemaakt heeft.

De dronkenschap is voor den heelmeester eene bron van menigvuldige verlegenheden; zij maakt somtijds de erkenning der kwaal ongemakkelijk en de behandeling vruchteloos; zij belet het gepast gebruik van een nuttig middel, als bloedlating, spuwdrank, chloroforme; zij doet eene dringende operatie uitstellen, of geweld gebruiken, waar zachtheid zoude volstaan hebben; zij dwingt den heelmeester zijnen zieke te behandelen gelijk de veearts het dier behandelt.

De oude alcoolische vergiftiging heeft nog schrikkelijker ge\ olgen. eene nietige kwetsuur, zonder het minste gevaar voor een matigen en gezonden mensch, wordt dikwijls bij den dronkaard het uitgangspunt van vreeselijke ongevallen, welke de kunst onbekwaam is te bestrijden. Geschokt door de koorts, gekweld door den dorst, eenen onverwinnelijken afkeer gevoelende voor alle voedsel, weigert de gealcooliseerde of geeft weder de herstellende spijzen, die zoo noodig zijn tot zijne genezing; hij biedt welhaast de kenteekens aan van ingewandsverwikkelingen en al de gevolgen van eene gedwongen diëet. De vorige slechte