is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" stijgt het rantsoen ellenden, tranen en bloed, dat zij » het land afperst. » (1)

" Nooit, in geen tijdvak der geschiedenis, sinds de » opkomst van het Christendom, kreeg het zedenbederf " zulke uitbreiding als die, welke wij op het einde dezer " eeuw aanschouwen. »

Ziedaar wat den 7 October 1891. op het Congres van openbare zedelijkheid, te Brussel, door Dr Ed. van Coii.lie gezegd werd.

Het alcoolisme maakt zijn rechtstreeksch slachtoffer alleen niet zedeloos, het treft ook nog de nakomelingschap; al de dokters zijn het hierover eens; de kinderen van dronkaards zijn lichamelijkerwijze en zedelij kei* wij ze ontaard; zij zijn ofwel wezenloos, idioot, ofwel heimelijk, boosaardig van karakter, bekwaam tot alle laagheid of euveldaad.

Van al de vermogens des menschen is het zedelijk gevoel het eerst door den drank aangetast, verzwakt, totaal vernietigd. Wanneer gebeuren de ergste vechtpartijen, de gevaarlijkste verwondingen, de meeste doodslagen? — Op feest- en kermisdagen. Waar? — In de herberg. Waarom? — Omdat de drank de anders vreedzame gemoederen ophitst, want de jenever ontneemt het gezond oordeel, vernietigt den wil, dit groot vermogen, dat den mensch aangeboren wordt en er eenen held, den held der deugd en dien des plichts van maakt. Onder den invloed van den alcool is de mensch, het meesterstuk der schepping, slechts het redeloos schepsel gelijk, of verlaagt

(ï) Em. Cauderlier: Les remèdes d l'alcoolisme, bl. 18.