is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leuven. ]\a afrekening van 238, over welke men geone inlichtingen kon bekomen, is bewezen dat 1,157 gevangenen, zijnde nagenoeg de helft, onverbeterlijke dronkaards waren. Onder de dwangarbeiders waren 118 dronkaards, op de 215 en onder de ter dood veroordeelden 121 op de 202, of meer dan 60 %.

De heer Ferdinand Thiry, leeraar van strafwettelijk recht aan de Hoogeschool van Luik, heeft in 1895 en 1896 dezelfde opsporingen gedaan in het gevang der stad Luik; ziehier wat hij bevonden heeft:

In September 1895 waren er 168 gevangenen; 76 verkeerden in staat van dronkenschap op 't oogenblik des misdrijfs en daaronder waren 33 drinkers van beroep; op 100 misdrijven waren er dus 45 aan den drank toe te schrijven; deze evenredigheid moet als volgt verdeeld worden:

Doodslag, verwondingen 66 °/

Aanslagen op de zeden 61 %

Diefstallen, bedrog, enz 34 %

Gewelddadig verzet tegen de politie 42 %

\oor het jaar 1896, stelde de heer Thiry vast dat de evenredigheid van 45 % geklommen was tot 50 %.

De officieele statistiek over de lijfstraffelijkheid van af 1886 is nog niet verschenen; doch ziehier eenen brief, die ons onder dagteekening van 12 September 1896, Litt. L. S., Nr 679, door den heer Minister van Justitie gezonden werd:

« Ik heb de eer U te melden dat er, in 1895, 14,646 » veroordeelingen werden uitgesproken voor overtreding " der wet op de openbare dronkenschap, namelijk: 671