is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK

OORZAKEN VAN HET ALCOOLISME

Een geneesheer, die eene erge kwaal genezen wil, onderzoekt eerst de oorzaken ervan en tracht ze uit den weg te ruimen; hij zal ook, in geval van besmettelijke ziekten, op het afzonderen der slachtoffers aandringen. Zóó dienen wij ook te werk te gaan bij de behandeling der jeneverplaag.

De oorzaken dezer zijn drieërlei van aard: zij zijn van bloot stoffelijken, van zedelijken of van maatschappelijkcn aard.

§ I. — Oorzaken van stoffelijken aard

1° Het alcoolisme is onze tijdgenoot. Tot in het begin dezer eeuw was het eigenlijk niet gekend, omdat men niets dronk dan zuiveren wijn, bier en zelfs brandewijn, voortkomende uit het distilleeren van wijn. De jeneverplaag heeft hare ontwikkeling en haar gevaarlijk karakter gekregen sinds den dag, dat de vergiftigde nijverheidsalcool uit grondstoffen van lagen prijs getrokken werd. Zuivere alcool kost ongeveer 9 frank den liter; nijverheidsalcool kost soms tienmaal minder. De werkman, de volksklasse vindt dus voor geringen prijs het middel om de drift tot sterken drank veel, maar slecht voedsel te geven.

Het Alcoolisme.

15.