is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ II. — Oorzaken van zedelijken aard 1° In België gaat geen openbaar feest voorbij of er wordt gedronken: kermissen, tentoonstellingen, inhuldigingen, prijskampen, congressen, verkoopen, enz.

2" Er is te lande gebrek aan zedelijke middelen ter uitspanning en dit is eene niet geringe oorzaak van onmatigheid in sterken drank. Zij worden maar zelden aangetroffen, die nooit volprezen plaatsen, waar de leerjongen, de werkman, de student, de krijgsman of burger de maatschappelijke genoegens aantreft, die de omgang met zijne gelijken of die met meer beschaafde lieden oplevert; waar men van tijd tot tijd de waarschuwende of de opwekkende stem van zielenherders, meesters of voordrachthouders hoort klinken, zonder in verzoeking gebracht te worden van sterke dranken te gebruiken en nog veel minder te misbruiken. Ja, er zijn nog niet genoeg patronaten, cerkels, militaire en burgerlijke genootschappen, spaarkringen, maatschappijen van onderlingen bijstand, enz.

3° Deze handelaar drinkt jenever, omdat zijne zaken den kreeftengang gaan en giet alzoo olie op het vuur, dewijl weldra zijne schuldeischers alle geduld verliezen en hem doodarm op straat zetten.

Deze hier viert zijn gelukken in eene handelszaak met «ene gansche novene aan Bacchus te wijden en wordt van lieverlede een der hevigste herbergspilaren, totdat de kroeghouders met al zijne zuurgewonnen penningen feest vieren bij zijnen ondergang.

Deze student verwisselt moedwillig studiezaal met gelagkamer en, terwijl zijne goede ouders tobben om zijn kostschoolgeld bijeen te scharrelen, leert hun zoon drinken en andere daarmeê verwante zaken.