is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de glasblazerijen zijn de onthouders van sterken drank beter bestand tegen den zengenden vuurgloed dan de liefhebbers van jenever.

Henry Stanley, die meer dan eens de brandende woestenijen van Midden-Afrika doorreisde, onthield zich zorgvuldig van sterken drank.

Ik vraag het in gemoede: Als alcool niet deugt in de heete luchtstreek, noch voor degenen, die in eene hooge temperatuur hun brood moeten verdienen, zal hij dan nuttig, voordeelig zijn in onze gematigde luchtstreek, zelfs bij heete zomers?

I). — « Alcool is kostelijk tijdens de besmettelijke ziekten, hij doodt de vezeldiertjes of microben

en belet het opvangen der ziekte bij inademing. »

Dat is een vooroordeel, waardoor menigeen vóór zijnen tijd ten grave daalt.

Alcool is inderdaad in staat om vezeldiertjes te dooden, evenals ander vergif, doch dan moet hij zeer sterk en in aanzienlijke hoeveelheden genomen worden en zou hij niet alleen de microben, maar zelfs den man erbij dooden.

En wat besmettelijke ziekten betreft, elkeen weet dat de jeneverdrinkers er de eerste slachtoffers van zijn.

Dr Meierstein zegt dat men ten tijde van cholera op het uithangbord van elk jeneverhuis met groote letters diende te schrijven: « Hier verkoopt men cholera in soorten: Hasseltsche, Schiedamsche, Fransche! Keus en keur! Voor de echtheid en onfeilbare werking spreekt men borg. »