is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelbaar onderwijs dient ingericht te wezen, 't Is in de school dat de hechte grondslag van het matigheidswerk moet gelegd worden, want zedelijke middelen in 't algemeen, doch het antialcoolisch onderwijs in het bijzonder, zijn meer afdoende dan wetten of maatregelen van wetgevende, beteugelenden of fiscalen aard. Over het nut der matigheidsbonden tusschen personen van allen stand en ouderdom zullen we verder nog een woord zeggen, doch in eenen strijd, die tot welzijn van 't vaderland wordt aangegaan, moet men alles voorzien, geene zwakke zijde ongedekt laten; daarom duiden wij de maatregelen of strijdmiddelen aan, die onmiddellijk kunnen toegepast worden, in afwachting dat de Regeering over een der besprokene hoofdmiddelen beschikke, die reeds in andere landen in voege zijn.

Zes-en-twintig middelen, waarvan de dadelijke toepassing wenschelijk en mogelijk is

1° De drankhuizen rangschikken onder de ongezonde of hinderlijke gestichten en ze bijgevolg aan de voorafgaandelijke toelating en het onderzoek van het reglementaire de commodo en incommodo onderwerpen. Zoo zoude men •de te enge, ongezonde, slecht verluchte lokalen tot het houden van herberg ongeschikt kunnen verklaren, want 't is vooral in die kroegjes dat men zijne gezondheid knakt.

2° De patentrechten op de drankhuizen nog vermeerderen en het getal herbergen verminderen. Het herbergierspatent zou voor de dorpen ten minste op 200 frank, voor de groote steden op 2000 frank moeten gebracht worden; het zou tot een minimum en een maximum moeten beloopen en geëvenredigd zijn naar de bevolking der gemeenten. Dat eene verhooging van dit recht, samenvallende met eene

middelbaar onderwijs dient ingericht te wezen, 't Is in de school dat de hechte grondslag van het matigheidswerk moet gelegd worden, want zedelijke middelen in 't algemeen, doch het antialcoolisch onderwijs in het bijzonder, zijn meer afdoende dan wetten of maatregelen van wetgevende, beteugelenden of fiscalen aard. Over het nut der matigheidsbonden tusschen personen van allen stand en ouderdom zullen we verder nog een woord zeggen, doch in eenen strijd, die tot welzijn van 't vaderland wordt aangegaan, moet men alles voorzien, geene zwakke zijde ongedekt laten; daarom duiden wij de maatregelen of strijdmiddelen aan, die onmiddellijk kunnen toegepast worden, in afwachting dat de Regeering over een der besprokene hoofdmiddelen beschikke, die reeds in andere landen in voege zijn.

Zes-en-twintig middelen, waarvan de dadelijke toepassing wenschelijk en mogelijk is

1° De drankhuizen rangschikken onder de ongezonde of hinderlijke gestichten en ze bijgevolg aan de voorafgaandelijke toelating en het onderzoek van het reglementaire de commodo en incommodo onderwerpen. Zoo zoude men •de te enge, ongezonde, slecht verluchte lokalen tot het houden van herberg ongeschikt kunnen verklaren, want 't is vooral in die kroegjes dat men zijne gezondheid knakt.

2° De patentrechten op de drankhuizen nog vermeerderen en het getal herbergen verminderen. Het herbergierspatent zou voor de dorpen ten minste op 200 frank, voor de groote steden op 2000 frank moeten gebracht worden; het zou tot een minimum en een maximum moeten beloopen pn flffiftvenrpdicrd ziin naar de bevolking der gemeenten.