is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaar en luide zij weerklinke, wordt weinig of niet gehoord, maar naar hetgene de tolk der talrijke matigheidsbonden zegt, wordt een aandachtig oor in hoogere sferen geleend; te recht zegt Benjamin" Franklin :

= Een mensch is een cijfer; twee menschen neffens elkaar

- zijn tiemaal meer waard; drie doen zooveel als honderd,

- indien ze hun verstand, hun geld en hunne wilskracht » bijeenvoegen. =

Beroemde mannen als vroeger Newton, Locke, Haller en kardinaal Manning, en thans nog Gladstone, Wolselet en Edison, beweren dat - de matigheid goed is, maar de volledige onthouding beter. =

Volgens hen zouden de matigheidsbonden het gebruik van 't zelfde welken bedwelmenden drank, als bier en wijn, niet mogen dulden. Met het oog op den natioualen aard der Belgen, hunnen historischen lust in gegiste dranken, hunne ingewortelde zeden en gewoonten, kunnen wij wel het voorbeeld dier groote mannen en van alle drankonthouders rechtzinnig bewonderen, doch wij meenen hunne zienswijze, op de matigheidsbonden van België toegepast, niet te mogen deelen. Bier is de nationale drank der Belgen; wijn was vroeger meer, thans veel minder een nationaal product; beide dranken schijnen ons tot heden onontbeerlijk en de matigheidsbonden zouden ons doodgeboren kinderen toeschijnen, als zij van hunne leden de volledige onthouding eischten. Om te kunnen bestaan, en vooral om bloeiend te worden, moeten dus de matigheidsgenootschappen aannemelijke voorwaarden stellen. Waarom zou men van volwassen Belgen meer eischen dan van kinderen: volledige onthouding van sterke dranken, matig gebruik van bier en wijn?