is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Strafwetgeving 265

Geldboete 266

Gevangzetting 266

Verbod van de herbergen bij te wonen . . . 267

Afkondiging der veroordeolingen .... 267

Verlies van rechten 267

Middelen van zedelijken aard in den vreemde . 267 Wat er in België gedaan wordt .... 272 Wet van 16 Augustus 1887 op de openbare dronkenschap 273

Wet van 19 Augustus 1889 over het vergunningsrecht 273

Wet van 15 April 1896 op de landbouwstokerijen. 276 Wet van 17 Juni 1896 over de rechten van invoer

en fabricatie op de alcoolbevattende vloeistoffen. 280 Geschiedkundig overzicht der jeneverstokerijen in

België 281

Koninklijke Besluiten van 20 Juni 1896 en van 18 Juli 1896 over de ontheffing van de accijnsrechten op zekere alcoolsoorten .... 284 Opsomming van al de maatregelen door de verschillige Ministeriën van België tot beteugeling van

drankmisbruik genomen 285

1° Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs 285

2° Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen 295

3° Ministerie van Justitie 297