is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

Bldz.

X. De woonplaats voor Inl. Chr. gemeenten 120

„Christen dorpen."

Burgerlijke zelfstandigheid.

De Koninklijke boodschap v. 15 Nov. 1ÏI04.

XI. Het Grondbezit op Java 129

Mr. C. Th. van Deventer.

XII. Het Grondbezit van den Zendingspost Tjideres .... 138

„De Stroopop".

Rechtstitel voor de gemeente te Tjideres.

Statuten.

Huishoudelijke bepalingen.

XIII. De Financiëele toestand van den Zendingspost Tjideres . 168

Gemeente-fonds.

Steenbakkerij.

Schoolgebouw.

Hulp-ziekenhuis.

XIV. „De Medische Zending" i?'*

XV. Vekhooging der Zendingskracht in Nederland .... 18/3

XVI. Plaatselijke samenwerking 203

„Nieuwe banen in de Zendings-praktijk.

Zendings-kringen.

Zendings-bidstonden.

Algemeene Zendings-Raad.

Algem. Ned. Zend.-Tijdschrift. ,

Algem. Zendelingen-Pensioenfonds.

XVII. Waarheen zullen de Zendingskringen hunne Kweekelingen

ter opleiding zenden ? 217

XVIII. Besluit 223