is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot welzijn van Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met bevoegde Autoriteiten, die de vriendelijkheid hadden aan te raden:

,,Laat Verhoeven langs officiëelen weg inzenden de vraag: » Mag de Soend. Chr. gemeente te Tjideres, die in het bezit is van een rechtstitel, het Inl. bezitrecht uitoefenen op door haar aangekochte rijstakkers ?"

Die goede raad werd gaarne dadelijk opgevolgd. Wijl echter de erkenning als rechtspersoon behoort tot het gebied der wetgeving voor Europeanen en niet voor Inlanders; en mïj van bevoegde zijde werd verzekerd, dat de wetgeving voor Europeanen wel kent „eigendomsrecht" maar niet het Inl. „communale" — noch het „individueele bezitsrecht— was ik zoo vrij bij mijn request te voegen deze vraag:

>Zoude het nemen eener beslissing in deze wellicht vereenvoudigd kunnen worden, indien de goedkeuring der Regeering werd gevraagd op een, aan de goedgekeurde Statuten toe te voegen nieuw artikel, bijv. aldus luidende:

De Europeesche zendeling, deel uitmakende van den Kerkeraad, en die de gemeente in en buiten rechten vertegenwoordigt, kan nimmer eenig aandeel bezitten in de communaal bezeten gronden der gemeente, noch in de opbrengst daarvan.

Dat verzoekschrift, met nieuw artikel, 26 Juni 1901 ingezonden, bleef tot nu toe onbeantwoord.

Zoude de Ind. Regeering het nemen eener beslissing in deze uitstellen tot na de vaststelling der rechtspositie van den Chr. Inlander, ook als lid eener Chr. burgerlijke gemeenschap, die op Java bezig is zich te vormen, niet binnen maar naast de Moh. desa-organisatie? Zal er ook met Chr. desa's gerekend worden bij de toepassing van Staatsblad no. 83 van 8 Febr. 1906 waarbij gegeven is eene „Inlandsche Gemeente-verordening" regelende „het beheer en andere huishoudelijke belangen der inlandsche gemeente?"

De beantwoording dezer vragen kan met groote kalmte afgewacht worden, nu er — na zeer lang zoeken — met medewerking der betrokken Eur. Ambtenaren, een regeling is getroffen