is toegevoegd aan uw favorieten.

Van slaaf tot evangelist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij begrijpt wel, dat het voor de leeraren hier geen gemakkelijke taak is om onderwijs te geven.

Menschen uit verschillende landen verschillen veel van elkander en daarom hebben de onderwijzers hier hunne handen vol.

Niet alle leerlingen zijn even vlug in het leeren. Ik denk, dat onze Papoesche vriend, die daar op de bank zit en ijverig zijn best doet, niet tot de vlugste en knapste leerlingen behoort.

Dat kan ook niet, want het volk waartoe hij behoort, is wel het domste.

Hij is evenwel van goeden wille en zijn onderwijzers, zullen zooveel van hem trachten te maken als zij maar kunnen. Zij hebben hem lief, ook omdat hij een Papoea is.

Hij mist zooveel wat de anderen bezitten. De andere leerlingen ontvangen zoo nu en dan brieven van hun ouders ; hy nooit. Zij spreken veel over de hunnen ; hij zelden. Zij hebben een eigen tehuis; hij herinnert zich nog maar flauw ook een eigen tehuis gehad te hebben.

Als hij spreekt over degenen, die hem liefhebben dan noemt hij ze vader en moeder en toch zijn zij zijn vader en moeder niet.

Als bij een brief ontvangt, dan is hij niet geschreven door een vader, die hem liefheeft; door een moeder, die sterk naar hem verlangt. Gij bemerkt wel, dat het bij hem heel anders is dan bij die anderen en om U duidelijk te maken hoe dat komt, willen wij naar hem luisteren als hij ons iets uit zijn leven vertelt.