is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat nu?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het zien op den grooten berg van bezwaren, de nooden der wereld, de groote behoeften, de rijke beloften, een stoot ontvangen. En dat gebed is niet ijdel: het geeft met eerbied gesproken, den Heere des oogstes een stoot. En de Heere des oogstes geeft den arbeiders een stoot.

Zoo geschiedt de beweging in het Koninkrijk Gods.

Doch niet met kracht en geweld, maar door Gods Geest, opdat Zijn naam alleen de eere ontvange.

Hij make ons meer ontvankelijk voor Zijn Geest en dus ook meer geschikt en gewillig om Zijn werk te doen.

P. C. IJSELING.

Loenen a/d Vecht.