is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat nu?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den Zendeling.

Tobelo, 25 Oct. 1918.

Aan de Zendingsvrienden in de Classis Amersfoort, p h zeker reeds lang geleden dat ik U schreef en mijn- laatsten brief U toezond. Ik herinner mij alleen maar dat ik U beloofde eens te schrijven hoe onze dagen hier voortvliegen. 't Is wel vreemd dat onze maanden als weken voortsnellen en als wij dan eens terug zien op den tijd, de

ue j aren' die wi] hier °P dezen P°st arbeiden, dan is 't in onze verbeelding alsof

dat minstens 3X3 jaren zijn. Wat n arbeid, wat 'n verscheidenheid, wat afwisseling van hoop en vrees. Soms is 't ons dat wij niet den levensweg loopen, die ons voorgesteld is, maar alsof wij eroverheen rennen. Menigwerf gebeurt het ons dat wij wel eens even het werk willen stopzetten, dat alles ons te zwaar wordt, dat wij verlangen naar rust. Maar onze post is geen rustkuur-oord. Hoe hebben wij God te danken, die onze kracht telkens vernieuwt,