is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat nu?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wagenschuur, het alle» is een present van de vele Damesvereenigingen in ons Vaderland, ons geschonken bij ons 25-jarig ambtsfeest. Wij mogen dat hier wel eens dankbaar vermelden. Of onze helpers nu wel zoo erg ingenomen zijn met ons middel tot snel-vervoer, dat mag betwijfeld. Van uit zee had men vroeger onze prauw reeds gerapporteerd of men rekende den tijd van schoolinspectie zoo ongeveer uit. Dan vond ik ook alles in orde. Nu bezoek ik soms 3 scholen op eenen ochtend. Ik ben present zonder dat men het weet en dan is niet immer alles in orde. Weet ge wat ook zoo'n genot is, men stapt even frisch uit als in de bendy. Komt men uit de prauw dan is men soms als gestoofd, met hoofdpijn behept, moe, en is men weer thuis dan moet men eerst een poosje rusten voor men weer frisch is. Men komt uit den wagen en begint weer direct met ander werk Heerlijk! geen tijd- en geen krachtverlies. De heerlijke wind, die ons in het wagentje om de ooren fluit verkwikt en versterkt. Gelukkig de zendeling, die zich snel verplaatsen kan. Ik vermoed dat dit