is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deling Pennings, diens vrouw, mijn vrouw en ik. Zendeling Pennings is nu reeds elf jaar geleden gestorven.

De eerste avond aan boord was niet prettig, want t was stormweer, en we waren flink zeeziek. Maar den volgenden morgen ging het beter, 't Weer was opgeknapt en wij zongen met ons viertjes een vroolijk lied tot eer van onzen Heiland.

's Middags kwamen wij in Southampton (spreek uit saudhemt'n) aan. Wij gingen 's avonds eens wandelen en kwamen al wandelende aan een kerk. Verscheidene menschen gingen naar die kerk en wij traden ook binnen.

Men vroeg ons, wie wij waren, en toen wij vertelden, dat wij Nederlandsche Zendelingen waren, kregen wij een prachtige plaats vooraan in de kerk. 't Was daar feest, want er werd een nieuw orgel ingewijd. Veel verstonden wij niet van de Engelsche preek, maar dit weet ik er nog van, dat de dominee vertelde, dat toen Paulus eens 's nachts tot over twaalven preekte, Eutychus stellig niet in slaap zou gevallen en niet naar beneden gestort zou zijn, als Paulus maar een goed orgel had gehad en van tijd tot tijd had laten zingen. Maar we bleven niet alleen den Zondag over te Southampton, we vertrokken pas Dinsdagmiddag. Dus hadden we 's Maandags goede gelegenheid om nog wat van de stad te zien. We hadden ook een kostelijk uitstapje naar het prachtige eiland Wight (spreek uit: wait) kunnen maken en daar het Osborne-Paleis van den Koning van Engeland misschien mogen bezien, of in de stad Ventnor een kijkje kunnen