is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET DEN SPOORTREIN DE BERGEN IN

Ge weet nu reeds, dat men, uit Nederland aankomende op Java, te Tandjoeng-Pri joek aan land gaat en dat men vandaar het eerst overnacht in Batavia. Als we nu op Batavia zijn, dan zijn we reeds op 't terrein van de Nederlandsche Zendingsvereeniging, de Soendalanden, maar dan zijn we eigenlijk pas aan den buitenkant van West-Java.

We willen nu eerst liever gaan naar de schoone PreangerRegentschappen, en wel naar de hoofdstad van dat gewest, Bandoeng. Daar kwamen in 1862 de eerste zendelingen ook aan. Ik vertel u daarvan in een volgend schetsje.

Wij staan als alle Indische menschen om 6 uur op en na een frisch bad genomen te hebben, zoo frisch als dat in deze warme stad tenminste kan, kleeden we ons, waarna we ontbijten. Na het ontbijt begeven we ons naar het station van den Staatsspoorweg. De trein komt al spoedig na onze aankomst aan en wij stappen in. We zullen maar 3e klas reizen, want dat is meer dan de helft goedkooper dan 2e klas niet alleen, maar wij willen ook liever eens kennis maken met de menschen van het land, en die reizen 3e klas. De waggon waarin wij plaats nemen, is een lang