is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestemd! Ook die groote, die zoo akelig riekt? Ja, zeg er geen kwaad van, 't is een lekkernij, die men op Batavia wèl, in de Preanger zeldzaam vindt; 't is een doerian, die wij echter maar liever op een afstand zouden houden.

Nog eens even rondgekeken! Wij zien behalve de reeds genoemden met nog meerderen van hun rasgenooten, ook nog Arabieren in den trein. Lange, zwarte menschen met schitterende kraaloogen, die we liever in Arabië zagen dan hier. Zij doen niet veel goed aan de Soendaneezen en Javanen, maar bedriegen hen en zetten hen op tegen 't wettige gezag.

Maar nu moeten we niet, om 't geen in den trein valt op te merken, vergeten, wat daar buiten te zien valt. W e zijn nu Kra.wa.ng reeds gepasseerd en naderen Poerwakarta.

En als we deze plaats voorbij zijn, dan moet ge uw oogen goed den kost geven. Merkt ge hoe de lijn kronkelt; hoe we stijgen? Prachtige gezichten aan weerzijden van den trein vertellen u de schoonheid van dit heerlijke land. Nu gaan we over een diep ravijn. Hu, als we eens naar beneden vielen!... Wees maar niet bang hoor, want deze ijzeren brug is zóó stevig gebouwd en de machinist kent zijn machine zóó goed en de weg wordt zóó grondig nagezien eiken morgen, dat ge u niet ongerust behoeft te maken. Kijk nu eens naar die brug daar achter u! Neen, we zijn die brug nog niet gepasseerd! We maken zoo'n bocht, al stijgende, dat 't wel schijnt, alsof we terugstoo-

men. Maar dat is niet meer dan schijn, woudt ge

zeggen, doch wij stoomden plotseling den tunnel binnen