is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zendeling voor hun zieke lichaam en zijn daardoor er toe gekomen, ook voor hunne zielen hulp te vragen van den Heere Jezus, dan nog zou zendeling Verhoeven en met hem alle zendelingen, willen doorgaan met de arme kranken te helpen, zooals ook de Heere Jezus dat deed. Van de 10 melaatschen, die gereinigd werden, kwam er maar één terug om te danken, maar daarom hield de Heere Jezus niet op met maar telkens opnieuw andere kranken te helpen en te genezen.

Meer dan vijftigduizend maal per jaar zeker, worden door de zendelingen op West Java medicijnen uitgereikt in naam van den Heiland. Ook dit werk geschiedt niet te vergeefs; dat gelooft gij zeker wel met mij? Niet alleen teTjidëres is zoo'n hulpziekenhuis, maar er is er ook een te Bandoeng, te Indramajoe, te Tjakoeng bij Meester-Cornelis, en verder worden op eiken zendingspost de kranken die hulp vragen, ten allen tijde geholpen.