is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PANHAREPAN II

Vlak tegenover het huis van den zendeling staat het lieve kerkje van Panharëpan. Wat staat het daar toch aardig tusschen de boomen, met zijn witte geveltje, zijn witte wanden! En niet alleen, dat het er van buiten aardig uitziet, ook van binnen is het keurig netjes, hoewel doodeenvoudig. Als de Zondagmorgen is aangebroken, staan de deuren reeds vroeg noodigend open. Dat het dan een feestdag is, toont de wapperende driekleur op 't erf voor het zendingshuis. Welk een goede gedachte is het, aan de Inlandsche Christenen, en aan de Mohammedanen eveneens, te verkondigen, dat het Zondag is, d. i. feestdag! Reeds een uur vóór kerktijd heeft de bel geluid over het land en den Christenen in hun huisjes er aan herinnerd, dat 's Heeren dag is aangebroken. Meen echter niet, dat zij het anders niet zouden weten. Op bijna alle andere plantages weet men er niets van, of 't Zondag, dan wel een gewone werkdag is. Alles gaat toch door met den arbeid. Ook in de steden merkt men het nauwlijks. Maar