is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christen-jongeling uit Tjidërës, wiens gelukkig vrouwtje zij nu is.

Het andere meisje, van wie ik u wil vertellen, heet Tanjeb. Tanjeb woonde in een plaatsje dat Djatie-toedjoeh heet. Djatie-toedjoeh wil in 't Hollandsch vertaald zeggen de zeven djatieboomen. Daar woonden enkele jaren geleden eenige Soendaneesche Christenen, waaronder ook een oom en tante van Tanjeb.

Tanjeb hield heel veel van deze oom en tante en kwam er veel aan huis. Zij vond het dan ook wat naar, toen deze naar Tjidërës verhuisden, een heel eindje van Djatie-toedjoeh verwijderd. Zelfs was er een groote rivier tusschen deze plaatsen in, welke rivier men met een overzetveer kon passeeren, doch 't maakte den weg toch nog moeilijker. Maar Tanjeb wist toch zoo nu en dan wel eens naar Tjidërës te komen. Wanneer er bijv. één van hare mededorpelingen naar Tjidërës moest om medicijnen aan den zendeling te vragen, vroeg Tanjeb vaak mede te mogen gaan en bleef dan meteen enkele dagen te Tjidërës logeeren. Zoo kwam zij ook gedurig met de Christenen en met het Woord Gods in aanraking. Eenige jaren leefde zij gelukkig voort, totdat zij den leeftijd had bereikt, waarop Mohammedaansche meisjes meestal worden uitgehuwelijkt. Zij zijn dan eigenlijk nog kinderen, maar daaraan storen zich de ouders niet en de meeste meisjes weten niet beter of 't hoort zoo en volgen dan ook maar gedwee den man aan wien zij verkocht worden, 't Is nu eenmaal haar lot en er valt niets aan te veranderen.