is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, het lijdt geen twijfel, of de Heere Jezus zal den strijd winnen, ook in de Soendalanden.

Ik heb wel eens gelezen van oorlogen, waarin de vrouwen en de kinderen kogels goten voor de kanonnen, die door de mannen en vaders werden bediend in den strijd voor het vaderland.

Weet gij wel, wat dat kogelgieten is in den strijd voor de eer van Koning Jezus, voor de vrijheid van 't Soendaneesche volk?

Dat is het gebed der kinderen; dat is het verzamelen van geld door de kinderen in busjes of Soendaneesjes, dat is het verzamelen van theelood of zilverpapier of postzegels; dat is in één woord het doen van alles, wat kinderen kunnen doen. Ik hoop, dat gij dat gaarne doet en dat het lezen van dit boekje u daartoe nog te meer heeft opgewekt.

Ik wil u nog opschrijven de namen en de woonplaatsen van al de zendelingen op West-Java. Als gij soms eens aan een of meer van hen een briefje zoudt willen zenden, kunt gij dat dan doen. Als gij hen soms in uw gebed zoudt willen gedenken met hun arbeid, dan is dat nog beter. In ieder geval kent gij nu hunne namen en woonplaatsen. Het getal achter de plaatsnamen duidt aan, hoeveel jaren gerekend tot 1914, de Br. Zendelingen reeds het Evangelie verkondigen.

Ik begin bij den oudsten, en zoo vervolgens.

1. Zendeling J. Verhoeven, Tjidërës via Bandoeng . . 37

2. „ o. van der Brug, Buitenzorg 23

3. „ J. C. Hoekendijk, Garoet 14