is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Binnen- en Buitenlandsche = Boekhandel =

VAN DEN

ZENDINGSSTUDIE-RAAD

Directeur A. J. C. VAN SETERS JAVASTRAAT 78 - (TEL. 7019) 'sGRAVENHAGE,

houdt geregeld voorhanden de voornaamste Zendingsboeken en Zendingsbrochures, (óók buitenlandsche) benevens het meeste der hulpbronnen, te gebruiken bij de bestudeering der Handboeken voor Zendings-studie :: :: :: "

Depot der uitgaven van de Nederlandsche Zendingscorporaties, der Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging (N. C. S. V.) en van de Nederl. Studenten Zendings Bond (N. S. Z. B.)

Aan bovenstaand adres kan men tevens allerlei inlichtingen vragen over Zendingsliteratuur en wat daarmede samenhangt :: " " " " Men vrage de beredeneerde Zendings-Catalogus aan, ook met het oog op uitdeelingen en getalpryzen