is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor de bondsdagen te Amsterdam ter gelegenheid van de 60ste Algemeene Jaarvergadering op 29, 30 April en 1 Mei 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tunnels en donkere gangen komende uit het station, zoo plotseling pardoes midden in het stadsgeratel te staan. Reeksen trammen, automobielen, rijtuigen en stroomen voetgangers dwarrelen voor uw oogen door elkaar heen; het ratelt, tingelt, dreunt en davert zóó dat een niet-stedeling een paar oogenblikken versteld staat. t Beste is dan om u even om te draaien, met uw rug naar al dat gekrioel en het fraaie station eens te bezien. Dat is rustiger. Het gebouw is van buiten een nauwkeuriger bezichtiging waard dan menigeen, zelfs dan menig Amsterdammer, zich daarvoor den tijd gunt. De groote bouwmeester Dr. Cuypers, die ook het Rijksmuseum, ongeveer in denzelfden trant bouwde, is er de schepper van. De symbolische figuren, in steen gehouwen rechts en links van de hoofdingangen, stellen het „vertrek" en de „aankomst" voor. Aan den rechtervleugel van het gebouw (als ge er vóór staat) ziet ge een soort uitbouwsel met breede, dichte poortdeuren. Daar rijdt de Koninklijke familie uit, wanneer zij Amsterdam komt bezoeken. In den rechter middentoren ziet ge een groote wijzerplaat voor den tijd. Dat is erg gewoon, maar op de linker-wijzerplaat ziet ge de letters N. O. Z. W. Dat is om te zien, hoe de wind waait. Laat mij u toewenschen, dat die voor u, gedurende uw verblijf in Amsterdam, steeds uit de u aangenaamste richting komt!

Ziezoo. Nu rechts-om-keert en maar direct in de drukte.

De trams vóór het Centraalstation, als in een

caroussel ronddraaiende, mogen in 't eerst een beetje verwarrend schijnen, toch is 't nog al eenvoudig. Elke Amsterdamsche tram (ze zijn alle electrisch) draagt het nummer van de lijn met een groot cijfer van geelkoper-gaas hoog boven den wagen in den beugel. Er zijn een stuk of veertien lijnen en daar we niet kunnen vergen, dat ge die nummers en routen uit het hoofd leert, zoo raden we u aan, als ge trammen wilt, vraag dan aan den conducteur of zijn wagen naar de door u te noemen straat, gracht of plaats gaat.

Verder nog een tram-raad: neem maar altijd een retourtje a 10 cent. Zoo'n papiertje (een „passie , zegt een Amsterdammer) is den geheelen dag op elke lijn geldig. Over het algemeen is de Amsterdamsche tram het beste en goedkoopste toermiddel om, kris en kras door de stad rijdende, alle bezienswaardigheden te bereiken zonder zich erg te vermoeien.

Toch zouden we u willen aanraden om van het Centraalstation, waar we nog altijd bij staan ( t moet eerst wennen!) nu maar niet direct alweer in een tram te gaan zitten. Ga liever op stap. Het Damrak, dat vlak vóór u ligt, op.

Dan krijgt ge tevens daardoor een goed bad in de grootsteedsche drukte. Houd alstublief overal rechts en blijf op de trottoirs. De Amsterdammers zijn in den laatsten tijd een beetje aan het sukkelen met de verkeersregeling en een beetje gevoelig op het punt van orde op straat. t Is dan ook hier en daar, op drukke uren al heel lastig, zelfs een weinig gevaarlijk,