is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor de bondsdagen te Amsterdam ter gelegenheid van de 60ste Algemeene Jaarvergadering op 29, 30 April en 1 Mei 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFD-POST- EN TELEGRAAFKANTOOR.

hetgeen ieder zou doen, - doodeenvoudig over de kleine steentjes voorbij het Paleis loopen. Dat is de kortste weg. Maar dat zou u leelijk te pas komen! t Is nl. een eigenaardigheid daar ter plaatse, dat die beruchte „kleine steentjes door niemand mogen betreden worden dan door de militaire wacht.

Ga liever achterom het paleisgebouw, want dan ziet ge het torenrijke Postkantoor, waarin ge bepaald eens moet binnenloopén op een drukken tijd, om te zien dat dit groote en

betrekkelijk nieuwe gebouw alweer te

klein is geworden. Er zijn behalve dit HoofdPost- en Telegraafkantoor nog vele hulppostkantoren. Laat men u te lang wachten op een paar postzegels daarbinnen, beproef dan eens uw geluk aan de buiten staande automatische postzegel-verkoop-machines. Ge werpt uw geld in een gleufje en de postzegels komen naar u toe. Rechts van het Postkantoor is een goede en niet dure eetgelegenheid: „Die Port van Cleve". Achter het paleis om komt ge dus ook weer, desverkiezend, in de Kalverstraat. Misschien hebt ge, vóór ge den hoek omsloegt, dus nog op de Nieuwe-Zijds-Voorburgwal, opgemerk de groote solide gebouwen van het „Nut van het Algemeen , het Algemeen Handelsblad en het Nieuws van den Dag.

De nauwe en drukke, algemeen bekende Kalverstraat is een der oudste straten van Amsterdam, dateerende uit de 13e eeuw.

Iedereen en alles gaat daar door en men vindt daar winkel-aan-winkel de fraaiste zaken en artikelen uit alle oorden van de wereld.