is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor de bondsdagen te Amsterdam ter gelegenheid van de 60ste Algemeene Jaarvergadering op 29, 30 April en 1 Mei 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de stoep, eens den gang in. Ge ziet dan een stukje tuin, want al die grachthuizen hebben groote fraaie turnen, die zoo breed zijn als het huis en zoo diep als de helft der dwarsstraten, die de grachten kruisen.

Heusch, 't is wel de moeite waard om wat tijd te besteden aan die grachten, die, vooral als 't groen der boomen uitloopt, een typisch Amsterdamsch panorama opleveren.

De Heerengracht kreeg haar naam in 1614, toen de Hoogmogende Heeren van Amsterdam zoo ongeveer alle Zeven Provinciën van Holland beheerschten. De Keizersgracht moest daar dichtbij zijn — die heeren waren n.1. nog al ijdel en trotsch op hun macht en beschouwden de Amsterdamsche keizerskroon als de hunne.

De Prinsengracht kwam er ook bij, maar daar werden vooral, evenals op de andere kleinere en oude grachten, de pakhuizen gebouwd, waarvan men nog vele exemplaren kan zien in het gedeelte der stad bij den Haarlemmerdijk, bijv. op de Brouwersgracht. Een wandeling langs de hoofdgrachten kan natuurlijk ook begonnen worden bij het gebouw van Excelsior, Keizersgracht 207.

Maar dat punt is ook geschikt om in oudAmsterdam nog een nader kijkje te nemen, bijv. in dat gedeelte, dat achter de Westerkerk ligt. 't Heet daar de Jordaan en de daar wonende menschen zijn van een bijzonder slag. Zeer Oranjelievend, maar nu en dan wat rumoerig en met een bijzondere uitspraak van onze taal.

Dicht bij Excelsior is ook de Raadhuisstraat, een betrekkelijk nieuwe straat, die dwars door

dat gedeelte van de Keizersgracht werd geslagen en verderop, naar het Singel en den Dam toe, een aantal nauwe en ongezonde steegjes en grachtjes verving. Dat kostte veel geld, maar de oude stad kreeg er een paar goede .... longen door.

Op den Dam, waar de Warmoesstraat begint, ziet ge ook zoo'n stratendoorbrekerij. Ge kunt daar wel eens doorloopen tot aan de Oude Zijds Voorburgwal (zie schetskaartje) want dat is de weg naar het stadhuis van Amsterdam.

Stel u geen groot gebouw voor! Het hoofdgebouw, op het binnenplein, is in den gevel wel eenigszins monumentaal. Het is t oude „Prinsenhof" maar overigens bestaat het Amsterdamsche Stadhuis uit een groot aantal

gewone huizen. Die zijn allen aan elkaar

KLOVENIERSBURGWAL.