is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement van de Evangelisatie-Vereeniging te Soerabaja

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bik bestuurslid is in zijn functie verantwoordelijk tegenover het bi stuur, zoowel als tegenover de vereeniging.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging zoo in als buiten rechten.

Officieeie stukken worden geteekend door voorzitter en secretaris.

Stemmingen.

Art. 12.

Stemmingen over personen geschieden per gesloten briefje, die over zaken mondeling.

Voor beslissing bij eerste stemming is meerderheid van minstens één meer dan de helft der uitgebrachte stemmen noodzakelijk; bij herstemming is gewone meerderheid van stemmen voldoende. Betreft een herstemming personen, dan heeft zij plaats tusschen de twee personen, die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Ingeval bij herstemming geen beslissing wordt verkregen, beslist de stem van den voorzitter.

ART. 13.

Bestuursverkiezing kan niet plaats hebben, indien, na eerste convocatie, niet minstens de helft der te Soerabaja woonachtige leden is opgekomen. Na tweede convocatie heeft de verkiezing plaats, onafhankelijk van het aantal der aanwezige leden.

Voorstellen.

Art. 14.

Elk lid heeft het recht voorstellen bij het bestuur