is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke liederen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IVo. 13.

Halleluja! eeuwig dank en eere, Lof, aanbidding, wijsheid, kracht, Word' op aard' en in den hemel, Heere!

Voor uw liefd', U toegebracht!

Vader! sla ons steeds in liefde gade,

Zoon des Vaders! schenk ons uw genade; Uw gemeenschap, Geest van God!

Amen! zij ons eeuwig lot.

V*

No. 14.

'k TT eb geloofd — en daarom zing ik, A 1 Daarom zing ik van gena, Van ontferming en verlossing Door het bloed van Golgotha; Daarom zing ik U, die stervend Alles, alles hebt volbracht,

Lam Gods, dat de zonde wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht!

2.

'k Heb geloofd in U, wien d'aarde Met haar doornen heeft gekroond; Maar die nu, gekroond met eere, Aan Gods rechterzijde troont;

U, aan wiens doorboorde voeten Eenmaal in het gansch heelal.

Hier, daarboven en hieronder,

Alle knie zich buigen zal.