is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke liederen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 16.

1.

's Tïeeren goedheid kent geen palen; li God is recht, dus zal Hij door Onderwijzing hen, die dwalen, Brengen in het rechte spoor; Hij zal leiden 't zacht gemoed

In het effen recht des Heeren; Wie Hem needrig valt te voet, Zal van Hem zijn wegen leeren.

2.

Gods verborgen' omgang vinden

Zielen, daar zijn vrees in woont; 't Heilgeheim wordt aan zijn vrinden,

Naar zijn vreêverbond, getoond. D'oogen houdt mijn stil gemoed

Opwaarts, om op God te letten; Hij, die trouw is, zal mijn' voet Voeren uit der boozen netten.

V*

No. 17.

Heil'ge Jezus! mij ten leven. Ter heiligmaking mij gegeven, Hoe heerlijk zijt G' in heiligheid!

Hemelsch voorbeeld! al de luister Van Englenheiligheid wordt duister, Bij 't licht van uwe heiligheid: O Gij! zoo onbesmet, Gij zijt mijn Hoofd en wet;

Heil'ge Jezus!

O, heilig mij!

Dat ik als Gij In hart en wandel heilig zij.

V*