is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke liederen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.

Op deez' geloofsgrond zij mijn leven

Gebouwd, zoolang mij 't licht beschijnt! Dus wil ik denken, doen en streven, Totdat mijn laatste kracht verdwijnt. En eeuwig juich ik dan, verblijd: „O diepte van barmhartigheid!"

V>

No. 31.

1.

Jezus, Dien mijn ziel bemint,

's Levens stormen loeien, Heer! O, beveilig mij, Uw kind,

Leg mij aan Uw boezem neêr.

Als de golven woedend slaan,

Tegen rotsen op en neer,

Laat mij aan Uw zij dan staan,

Tot de storm voorbij is, Heer.

2.

Gij, o Heiland, zijt mijn kracht, Gij mijn hoog vertrek, o Heer; Gij sterkt zwakken door Uw macht, Gij geeft blinden de oogen weer.

Heilig driemaal heilig, Gij! Zie ontfermend op mij neer;

Niets dan zwakheid vindt G' in mij, Schenk mij Uw genade, o Heer.