is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dezen grooten dag, die de zege der revolutie was, zelf georganiseerd te hebben, daarop kon niemand zich beroemen.

Dantom .sliep bij Camille Desmoulins, toen men hem voor de Commune kwam afhalen. Mar at verborg zich in zijn kelder. Robespierre hield zich op een afstand, hij werd eerst den llden tot lid der Commune benoemd. Barbaroux had voor de eer bedankt- om de Marseillanen aan te voeren, en Santerre, de groote agitator van den faubourg St.-Antoine, kwam eerst in den loop van den dag te voorschijn.

De 10de Augustus, deze anonieme opstand, die slag zonder .opperbèvelhebber, had tot generaal de menigte. De beweging nam eerst een aanvang na twaalf uur des nachts.

De commissarissen der zeven en veertig sectiën die aangedrongen hadden op de afzetting van den koning, liepen door de straten en gaven van deur tot deur het parool af: „te wapen, als gij de stormklok hoort luiden en appèl hoort blazen."

Tegen 1 uur luidde de stormklok van verschillende torens. De klok van St. Germain d'Auxerrois, die het bloedbad van den Bartholomeus-nacht had ingeluid, klepte nu den zwanenzang der monarchie.

Bij idit somber geluid, waarbij zich spoedig voegde het dof tromgeroffel stond Parijs op en greep, zich de slaap uit de oogen wrijvende, naar de wapens. De maan was ondergegaan, de stad was in duisternis gehuld. Maar in alle ramen werd een licht ontstoken. Deze illuminatie, die als het ware voor een feest bestemd was, maakte een somberen indruk. Het was de kunstmatige schemering van een dag waarop de rook van het geschut den gloed der brandende ,zon verdonkeren zou. Langzamerhand werden in de straten de deuren der huizen geopend. Gewapende mannen verschenen >op den drempel. Zij spitsten het oor,