is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had thans degene gevonden, die hij, zonder haar te kennen, wegens hare uiterlijke eigenschappen, hare positie in de wereld, hare afkomst, hare relaties en haar omgeving gezocht had, en als vrouw kon zij aan zijn begeerte voldoen. Hij wilde en moest haar bezitten. Niets kon zijn wil tegenhouden, die gelijk was aan een granaat uit een kanon geslingerd.

Josephine aarzelde. Hoewel zij in niet al te voordeeligen toestand verkeerde, vroeg zij zich af of de fortuin generaal Bonaparte goedgunstig zou blijven. En voor haar was hij niet meer dan een parvenu en dat door de vriendschap van Barras. Zonder de keuze van Barras zou Brune of Yerdières, die door Carnot waren voorgedragen, belast zijn geworden met de verdediging van de Conventie op 13 Vendémiaire. Zou Barras zijne protectie blijven verleenen aan den jongen avonturier? Zou de alvermogende Directeur dit huwelijk niet met afgunstige oogen beschouwen? Josephine besloot den zinnelijken geweldige om raad te vragen.

Zij liet daarom op een avond inspannen en begaf zich naar het Luxembourg, naar den burger Barras, lid van het Directoire.

Er was feest op het Luxembourg toen Josephine de Beauharnais zich liet aandienen.

Zij had zich gekleed volgens de nieuwe mode in een toilet a la Flora, dat licht, luchtig, van bijna doorzichtig weefsel, onder het tengere netwerk het lichte ivoor der huid liet doorschemeren. Het kwam er niet alleen op aan Barras te behagen, maar ook alle schoonheden te verduisteren, die in rose, witte, blauwe, in Grieksche, Romeinsche, Diana- of Terpsichore-toiletten de geheele mythologie van den toenmaligen Olympus in den salon van Barras tentoonstelden.

Al weigerde of schonk zij haar hand aan generaal Bonaparte, Josephine wilde haar reputatie als vrouw der groote

\