is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Engelsche troepen naderden, en op het eiland ontbrandde de burgeroorlog feller dan ooit. De heetbloedige Corsicanen, vochten als razenden.

Paoli wendde toen zijne woede tegen Bonaparte's moeder. Het huis, waarin Letitia Bonaparte met hare dochters een toevlucht gezocht had, werd aangevallen, geplunderd en in brand gestoken. De moedige vrouw moest in den nacht door de bergen de vlucht nemen. Het was een tragische vlucht. Van de bergen af zag zij haar gansche bezitting in de vlammen opgaan. Door haar trouw aan Frankrijk verloor de familie Bonaparte veel van wat zij bezat. Alle nog overig was werd door Paoli verbeurd verklaard en de familie zelve verbannen. Eenige vrienden, onder aanvoering van een wijngaardenier, genaamd Bastelica, beschermden de vluchtelinger. De familie Bonaparte liep tusschen een met karabijnen gewapend escorte. Letitia had de kleine Pauline, laiter de vrouw van generaal Leclerc, aan de hand; Elise, de pensionnaire van St.-Cyr, die, pas teruggekomen uit dat instituut, thans een avontuurlijke reis door de bergen moest maken, was ir. gezelschap van haar oom, abbé Fesch, voor wien het purper nog ver verwijderd was. De jonge Louis liep voor de kolonne uit, in het kreupelhout turende en roepende om een karabijn. De kleine Jéróme werd door Sa varia, de trouwe dienstbode, gedragen.

Men ontweek de groote wegen en zocht de meest verborgen voetpaden op. Het kwam er maar op aan de zee te bereiken, zonder door de aanhangers van Paoli gezien te worden.

De struiken en wortels scheurden de kleederen, handen en gezichten van de schreiiende kinderen.

Na een nacht van vermoeienissen en slapeloosheid kwamen de vluchtelingen bij eene rivier. Het was onmogelijk deze met de kinderen over te steken. Gelukkigerwijze kon er