is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Een Neger-Napoleon op St. Domingo. Een Cesar der zwarten.

Twee maanden na de onderteekening der onderhandelingen van het vredesverdrag van Amiens, vernam het Engelsche Parlement met bevreemding, dat een talrijke vereenigde Fransche en Spaansche vloot, met expeditietroepen naar West-Indië bestemd, zich gereed maakte om uit de haven van Brest onder zeil te gaan. Deze onverwachte tijding veroorzaakte groote beweging in Engeland en gaf in de beide kamers van het Parlement aanleiding tot levendige debatten. Men beweerde dat de tijd tusschen de onderhandelingen en den vrede algemeen als een tijd van gerustheid werd beschouwd, waarin men zich van alle krijgsverrichtingen moest onthouden, en men stelde dus de geheimzinnige onderneming gelijk met eene staatkundige heiligschennis. Engeland vroeg ophelderingen aan het Fransche gouvernement, dat de ware beweegredenen dezer toebereidselen mededeelde, en deze werden toen geoordeeld niet in strijd te zijn, noch met de voorwaarden der vredesonderhandelingen, noch met de belangen der grondbezitters van Jamaïca. Den 24n December 1801 zeilde een vloot, onder admiraal Villaret-Joyeuse, uit de haven van Brest. Generaal Leclerc, schoonbroeder van den eersten Consul,