is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken. Een verschrikkelijke bondgenoot voor de bevrijder van het grondgebied van Haïti maaide met eene vreeselijke snelheid het dappere leger weg, hetwelk spoedig alleen hospitalen tot kazernes had, die de dood dagelijks opruimde. De opperbevelhebber was met zijn vrouw en zijn zoon voor eenigen tijd de gezonde lucht van het schildpaddeneiland gaan inademen, waar hij een hospitaal voor de herstelden had doen inrichten. Eert, dringende plicht riep hem in het begin van Juni naar de Kaap terug, op een tijdstip, toen de ziekte in hare volle hevigheid woedde. Hij wilde die vergadering van afgevaardigden bijwonen, welke samengeroepen was om eene soort van raad omtrent de oehoeften en hulpmiddelen der kolonie uit te maken.

Weinige dagen daarna ontstond er verontrusting door eene zekere drukke beweging in den omtrek van het vlek Ennery; terwijl een openbare opstand een groot aantal negers op de ronde heuvels, ,,het zwarte gebergte genaamd, bijeen deed komen. Toussaint, in plaats van overeenkomstig zijn belofte aan generaal Leclerc, zelf dit oproer te gaan stillen, vergenoegde zich om tot eigene beveiliging, zooals hij voorgaf, landbouwende negers te wapenen, van welke de Franschen een detachement aanhielden. Men vernam weldra dat Toussaint, die met geheime vreugde de verwoestingen van de gele koorts naging, gedurig herhaalde. ,,Ik reken op La Providence" (de Voorzienigheid), welke naam een groot hospitaal aan de Kaap droeg. Eindelijk lieten eenige onderschepte brieven geen twijfel meer over zijn verstandhouding met de oproerlingen, en de opperbevelhebber gelastte hem gevangen te nemen. Toussaint door generaal Brunet naar de Gonaïves opgeroepen, begaf zich derwaarts om achterdocht te vermijden en viel in den strik, dien hij zelf wilde spannen. Hij werd aan boord gebracht, naai Frankrijk vervoerd, en in het fort Joux vastgezet, waar hij twee jaren later overleed.