is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIER EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Naar België. Napoleon zet eene groote dame terecht. De vrouwen. Hoe de Keizer een razend waagstuk van twee Engelsche matrozen bewondert.

Twee dagen later verliet Bonaparte Parijs, om de kusten van het kanaal en de aldaar ingerichte legerkampen te bezichtigen. Als doel der reis werd opgegeven eene plechtige overhandiging van kruisen van het Legioen van eer aan de dapperen, welke bij de uitdeeling in de kerk der Invaliden niet tegenwoordig hadden kunnen zijn. Men geloofde intusschen algemeen, dat deze uitdeeling slechts een voorwendsel was, en dat Napoleon voor alles de uitvoering van het lievelingsontwerp, hetwelk hem toegeschreven werd, eene landing in Engeland namelijk, op het oog had.

De langs de kusten liggende troepen strekten zich van Etaples tot Oostende uit. Davoust voerde het bevel te Duinkerken, Ney te Calais, Oudinot te St. Omer, Marmont op de grenzen van Holland, Soult in het hoofdkamp bij Boulogne.

De Keizer vond bij zijne aankomst in laatstgenoemde stad, de troepen vol vuur en geestdrift. Soldaten en generaals dachten op het punt te staan van de zeeëngte over te steken, en men was ook aan de overzijde van het kanaal