is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZES EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Hoe de Keizer graag ziet dat zijn gewezene marketentster dansen gaat leeren.

De toestanden waren veranderd; niet alleen had de wereldgeschiedenis een onverwachten keer genomen, maar ook in het leven van het individu was veel anders geworden dan vroeger.

De kleine artillerie-officier van Toulon, de arme klant van de istrijkster uit de straat Orties-St-Honoré, was keizer geworden. Temidden van het krijgsrumoer strekte Frankrijk zich uit over het centrum van Europa als één groot legerkamp, verlicht door de verblindende stralen van de zon van Austerlitz.

Evenals de .hongerige artillerist, die zijn horloge op 10 Augustus verpandde, hadden ook zij met wie wij in het voorspel van dit groote drama kennis maakten hun positie zien verbeteren ien waren bijna niet meer te herkennen.

De voorspellingen van Fortunatus bij het begin van dit verhaal, waren bijna geheel vervuld wat betreft Lefebvre en zijn echtgenoote.

Spoedig tot de hoogste rangen opgeklommen, was de oude sergeant der Fransche garde gelukkiger geweest dan zijn vriend Hoche, die op jeugdigen leeftijd was overleden.

Wij hebben hem gezien op den 18den Brumaire als divisie-