is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Het muis je van Austerlitz heeft een staartje in den vorm van een zeeslag. Hoe men over Napoleons toespraken tot zijn soldaten gedacht heeft. Reusachtige liefde voor onzen Held en Frankrijk.

Het koningschap en de aristocratie in Europa waren diep ontroerd, toen zij vernamen dat het nieuwe verbond te Austerlitz dezelfde natie had teruggevonden als te Zurieh en te Marengo.

Deze groote tegenspoed, welke rechtstreeks alleen Rusland en Oostenrijk trof, maar waarvan de uitwerking zich te Berlijn en Londen hevig deed gevoelen, bracht geen verandering van gevoelen bij de voorstanders van den Het was geenszins voor stoffelijke belangen, dat zij de machtigste Monarchiën van Europa andermaal in het strijdperk hadden gedreven. Het gold bij hen een vraagpunt van beginsels, hetwelk steeds eene aanleiding tot krijg is. Napoleon kon dan wel den schijn hebben van zich hieromtrent te vergissen, toen hij tot de Oostenrijksche officieren zeide: ,,Ik weet niet waarom ik strijd; ik weet niet wat men van mij hebben wil."

Engeland volhardde dus, ondanks de volkomen nederlaag van zijn bondgenooten, in zijn vijandige ontwerpen tegen Frankrijk. De uitkomst van den zeeslag van Trafalgar was